ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท สยาม จีพีเอส จำกัด [SiamGPS ID:120]
contact นายนรกิจ คูหาอภิรมย์ Tel.085-142-0690
มีเจ้าของรถ จำนวน 48 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 4 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท ศิริปราการ ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 16 11
2 บริษัท เค.อาร์.ดี จำกัด 12 10
3 บริษัท พี.เอ็น.พี. รีไซเคิล จำกัด 6 1
4 บริษัท เมทติโต้ (ประเทศไทย) จำกัด 5 0
5 บริษัท เอสทีซี รีไซเคิล จำกัด 3 3
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขำปลอดขนส่ง 3 0
7 บริษัท เวิลด์เทกซ์คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด 2 2
8 นายฉลาด จันทสิทธิ์ 2 1
9 นายนพดล พ้นความทุกข์ 2 2
10 นายกฤษฎา ตันเจริญ 2 0
11 นายชาญชัย มณีรัตน์ประภา 2 2
12 นางสาวฉัตรพร วงค์ตาโสม 2 2
13 นางสี ชมบุหรั่ง 1 1
14 บริษัท เค คูณ ซัพพลายส์ จำกัด 1 0
15 บริษัท ตันติชล จำกัด 1 1
รวมทั้งสิ้น 60 36
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 23:35:40
ไปหน้าที่