ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท แนฟเท็ค จำกัด [NavTECH ID:022]
contact คุณสิวะพัฒน์ Tel.091-2293093
มีเจ้าของรถ จำนวน 6 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด 46 30
2 บริษัท สาธรเคม จำกัด 3 0
3 บริษัท ไทย อินโนเวชั่น เคมิคอล จำกัด 2 1
4 บริษัท เอเซีย กรีน รีสแครป จำกัด 1 0
5 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด 1 0
6 บริษัท บีจีเอ็ม เม็ททัล สแคร็พ จำกัด 1 1
รวมทั้งสิ้น 54 32
ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563 0:24:54