ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท เน็กซ์เจ้น โมบาย จำกัด [NEXGEN ID:055]
contact คุณธวัชชัย ฉัตรทองเลิศกุล Tel.0863353829
มีเจ้าของรถ จำนวน 1 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท นิคส์ อินโนเวชั่น จำกัด 3 2
รวมทั้งสิ้น 3 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 12:12:28