ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท มายมูฟ เทคโนโลยี จำกัด [Mymove ID:028]
contact นาย สาธิต สุภาผล Tel.086-303-0501
มีเจ้าของรถ จำนวน 2 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินชนาขนส่ง 1 0
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มทรัพย์ โลจิสติกส์ 1 0
รวมทั้งสิ้น 2 0
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:19:24