ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) [MappointAsia ID:005]
contact นายอนุรักษ์ กองเขต Tel.095-595-1828
มีเจ้าของรถ จำนวน 13 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท กิตติ แสงชัยบริการ จำกัด 14 6
2 บริษัท ดรีมโลจิสติก จำกัด 12 1
3 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 เอ จำกัด 10 6
4 บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) 6 0
5 บริษัท ไทอุนการขนส่ง(ประเทศไทย) จำกัด 5 1
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้เซ้งซัน 5 1
7 บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด 2 0
8 บริษัท ปิยะนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด 2 1
9 บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จำกัด 2 0
10 บริษัท รีเคม เทค จำกัด 1 0
11 บริษัท สมบัติบริบูรณ์ จำกัด 1 0
12 บริษัท กฤษณาบำรุงขนส่ง จำกัด 1 0
13 นายสมควร ผงผัน 1 0
รวมทั้งสิ้น 62 16
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:49:15