ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท โมโนจีพีเอส จำกัด [MONOGPS ID:019]
contact มานพ ดาราษฏร์ Tel.096-493-9789
มีเจ้าของรถ จำนวน 7 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรรยา ไซเคิล เทรน 2 2
2 บริษัท ส.กนกการจัดการสิ่งแวดล้อม จำกัด 1 1
3 บริษัท เอส.เอส.อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 1
4 บริษัท จรรยา ไซเคิล เทรน จำกัด 1 0
5 บริษัท ชัยแสงเพชร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 1
6 บริษัท วัฒนารุ่งกิจ ขนส่ง จำกัด 1 1
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศดี ทรานสปอร์ต 1 0
รวมทั้งสิ้น 8 6
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:13:08