ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท โมบายอินโนเวชั่น จำกัด [MI ID:015]
contact คุณวิภาดา รุ่งเพ็ชรวิภาวดี Tel.02-129-3800 ต่อ 813
มีเจ้าของรถ จำนวน 6 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท สยาม โอกิทานิ จำกัด 7 7
2 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 7 5
3 บริษัท ฮีดากา ทรานสปอร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 5 4
4 บริษัท กรีนเมทัลส์(ประเทศไทย)จำกัด 4 3
5 บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จำกัด 2 1
6 บริษัท บีพีที ทรานสปอร์ต (2012) จำกัด 1 1
รวมทั้งสิ้น 26 21
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:14:17