ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท เจ.สยาม.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด [JSIAM ID:035]
contact สมภพ เล็กกันยา Tel.062-3944484
มีเจ้าของรถ จำนวน 6 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท ธนกฤตอำนาจ ขนส่ง จำกัด 6 6
2 บริษัท ดาวตะวันออก จำกัด 4 4
3 บริษัท ปานทอง ทรานสปอร์ต จำกัด 1 0
4 บริษัท เบรนน์แท็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 1 1
5 นางพลอย หมอนเมือง 1 0
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่ม พูน ผล รีไซเคิล 1 1
รวมทั้งสิ้น 14 12
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 22:55:43