ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ เทค จำกัด [Great Corner ID:004]
contact คุณนิธิพงศ์ Line ID:jaotct Tel.094464904 off 02-007-9111
มีเจ้าของรถ จำนวน 9 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11 6
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูลโลหะกิจ 10 7
3 บริษัท โกลบอล โค้ตติ้ง จำกัด 4 0
4 บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด 3 0
5 บริษัท ต้ากงเคมีคอลอินดัสเทรียล(ไทยแลนด์) จำกัด 3 0
6 นางญานี เรืองศิริโพธิ์พาน 2 0
7 บริษัท เลเซอร์เคมิคอล จำกัด 1 1
8 นายกฤษณะ วงศ์ตระกูลกิจ 1 0
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์เค บางบ่อ ทรานสปอร์ต 1 1
รวมทั้งสิ้น 36 15
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 23:32:58