ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท จีพีเอส ยูริ จำกัด [GPS URI ID:040]
contact นส.ฉัตรธิดา เดชทิศ Tel.084-88218 88
มีเจ้าของรถ จำนวน 7 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.นาคนุชขนส่ง 12 0
2 บริษัท กุลเมืองทรานสปอร์ต จำกัด 7 7
3 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 6 5
4 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด 3 3
5 นายนพพล ลาสันเทียะ 1 0
6 นายไกรสรส์ พันลา 1 0
7 นางมะลิวัลย์ ลาสันเทียะ 1 0
รวมทั้งสิ้น 31 15
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 12:18:48