ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท จีพีเอส เทค จำกัด [GPS TECH ID:042]
contact ปริญญา ยงศร Tel.089-685-0835
มีเจ้าของรถ จำนวน 8 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท รวยมหาศาล จำกัด 3 3
2 บริษัท ไดกิ อลูมียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด 2 0
3 บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด 2 2
4 นางสาวจันทร์แรม พันทอง 2 2
5 บริษัท เจ เทคโนโลยี เวสท์ จำกัด 1 1
6 บริษัท เอเค เมคานิคอล แอนด์ รีไซคลิง จำกัด 1 0
7 นายพิชิต ดวงคำ 1 0
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยทองธนวัฒน์ 1 1
รวมทั้งสิ้น 13 9
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:48:50