ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท จี.พี.เอส. คอนเนคชั่นส์ จำกัด [GPS CONNECTION ID:066]
contact เสฐียรพงษ์ ภักดีชาติ Tel.088-666-0803
มีเจ้าของรถ จำนวน 5 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด 2 0
2 นายธนกฤต จากเมืองปัก 1 0
3 คุณอารมย์ สำเภาเงิน 1 0
4 นายไพรสณฑ์ บุญเพ็ง 1 0
5 บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด 1 0
รวมทั้งสิ้น 6 0
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 12:13:55