ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท จีพีเอส เอเชีย จำกัด [GPS ASIA ID:011]
contact นายมนัสพล อินทับ Tel.095-3699555
มีเจ้าของรถ จำนวน 6 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 5 4
2 นางสาววงศ์เดือน จันทร์กระจ่าง 2 0
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮวดหล่อ หลอมโลหะ 2 0
4 บริษัท พีที รีไซเคิล แอนด์ เมททอล จำกัด 1 0
5 นางสาวรมณ ปินทัตวีรณา 1 0
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮวดหล่อหลอมโลหะ 1 0
รวมทั้งสิ้น 12 4
ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563 0:34:44