ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท จีไอเอส จำกัด [GIS ID:077]
contact คุณวชิระ , คุณบัณฑิต ,คุณมโนรัตน์ Tel.0802103626 , 0813460130 ,0939143662
มีเจ้าของรถ จำนวน 2 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) 8 6
2 บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1
รวมทั้งสิ้น 9 7
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:41:47