ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท การันตี จีพีเอส จำกัด [GGPS ID:142]
contact นายรติ น้อยโรจน์ Tel.0610155509
มีเจ้าของรถ จำนวน 33 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 3 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท เอกอุทัย จำกัด 8 8
2 บริษัท สังข์เสวก คชสาร ขนส่ง จำกัด 5 5
3 นางสาวสุภาวดี จงจิตรถาวร 4 3
4 บริษัท เอส.เอ.สยามรีคัฟเวอร์รี่ จำกัด 3 0
5 นายเสนาะ วงษ์สุวรรณ 3 3
6 นายพิเชษฐ์ แดงด้วง 3 3
7 นางสาวปวีณา พัฒนมาศ 3 3
8 นายสำรี แดงด้วง 2 2
9 นายอำนาจ บุญคำ 2 0
10 นายอานุภาพ พิมพ์เสนา 2 2
11 นางสาวฐิตาภา ใจปาน 2 2
12 นายจักรกฤษณ์ ใจปาน 2 2
13 นายทวีศักดิ์ ลี้สกุล 2 2
14 นาย จิตตพัฒน์ จันทรเวียง 1 1
15 บริษัท ยงถัง จำกัด 1 1
รวมทั้งสิ้น 43 37
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:39:56
ไปหน้าที่