ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด [FORTH ID:002]
contact คุณเอกลักษณ์ Tel.081-152-2979
มีเจ้าของรถ จำนวน 26 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 2 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด 22 14
2 บริษัท เซ็กเธาว์ โลจิสติกส์ จำกัด 9 8
3 บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด 9 8
4 บริษัท เวสท์ รีซอร์สเซส โลจิสติกส์ จำกัด 8 6
5 บริษัท สุขเจริญทรัพย์ วังเย็น จำกัด 8 6
6 บริษัท ท๊อป เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด 6 5
7 บริษัท ร่วมรุ่งเจริญ ทรานสปอร์ต จำกัด 5 5
8 บริษัท กรีนเซฟ รีไซเคิ้ล จำกัด 4 4
9 บริษัท ยูเนี่ยนคอมปาวด์ จำกัด 4 4
10 บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรมแอนด์เคมิคอล จำกัด 4 3
11 บริษัท ทรี อาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด 3 3
12 บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด 3 0
13 บริษัท เจริญฤทธินนท์ จำกัด 3 0
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนะปิโตรซัพพลาย 3 3
15 บริษัท เอช.เจ.ซี. ชิปปิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 2 2
รวมทั้งสิ้น 93 71
ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563 0:09:04
ไปหน้าที่