ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด [DTC ID:001]
contact คุณพลกฤษณ์ Tel.081-841-3008
มีเจ้าของรถ จำนวน 176 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 12 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด 146 131
2 บริษัท เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์ จำกัด 77 65
3 บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) 39 24
4 บริษัท ทรีทรานส์(1995)จำกัด 38 25
5 บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด 35 32
6 บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด 31 23
7 บริษัท เอ็ม เอ็ม แคริเออร์ จำกัด 27 23
8 บริษัท บุญญฤทธิ์ ทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) 25 0
9 บริษัท ฮ่องเต้ โลจิสติกส์ จำกัด 24 23
10 บริษัท เคมเซฟ จำกัด 20 16
11 บริษัท ยูเอ็นซี ทรานสปอร์ต จำกัด 20 12
12 บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด 18 14
13 บริษัท จีที ทรานสปอร์ต 2012 จำกัด 17 0
14 บริษัท เมทเทิลคอม จำกัด 15 2
15 บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด 13 3
รวมทั้งสิ้น 545 393
ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563 0:13:05
ไปหน้าที่