ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จำกัด [BKG ID:024]
contact คุณเสรี Tel.088-2740663
มีเจ้าของรถ จำนวน 11 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท ที โอ อาร์ อินดัสตรี้ จำกัด 8 4
2 บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด 7 7
3 บริษัท ก้องเพชร จำกัด 6 5
4 บริษัท ที.เอ็ม.เค. เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด 3 3
5 นายธนาวุฒิ มั่นคงรอบคอบ 3 3
6 บริษัท เคพีซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2 2
7 บริษัท วาสินีอุตสาหกรรม จำกัด 2 0
8 นางน้ำผึ้ง บัวถนอม 1 1
9 นางสาวนฤมล รื่นฤทัยกุล 1 1
10 นางสาวยุพดี เกิดพิทักษ์ 1 1
11 นางสาวศิราวรรณ มโนธรรมเสถียร 1 1
รวมทั้งสิ้น 35 28
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 10:55:49