ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท แอดวานซ์แทรคกิ้งโซลูชั่นส์ จำกัด [ATS ID:012]
contact กฤษณ์ ชลังสุทธิ์ Tel.094-2499993
มีเจ้าของรถ จำนวน 5 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท เจ.ที.เอส.อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จำกัด 2 0
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองสกุล 2 0
3 บริษัท เอแอล โซลูชั่นส์ จำกัด 1 0
4 นายประวิทย์ แซ่โกว 1 0
5 นางสาวเพ็ญจิตต์ แซ่โกว 1 0
รวมทั้งสิ้น 7 0
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:08:03