ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท เอเชีย โกลบอล แทรคกิ้ง จำกัด [ASIA ID:045]
contact นายวิทยา พันธ์เมือง Tel.02-9195900
มีเจ้าของรถ จำนวน 4 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท เคมีตรอน จำกัด 3 3
2 นางสาวอรษา หนูใจ 1 1
3 นายบุญยงค์ ผาสุทะ 1 1
4 นายสานิตย์ ศรีศศิวิไล 1 0
รวมทั้งสิ้น 6 5
ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563 0:19:04