ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท อาร์ท พาวเวอร์ ลิงก์ จำกัด [APL ID:132]
contact พงศ์นริศร์ Tel.062-7978888
มีเจ้าของรถ จำนวน 2 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 นายพงษ์พันธ์ เทพโพธิ์พันธ์ 2 2
2 นายลำดวน ชูเอี่ยม 1 1
รวมทั้งสิ้น 3 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:44:07