ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท อันดามัน แทร็คกิ้ง จำกัด [ANDAMAN ID:067]
contact สุทธิพงศ์ ประทุม Tel.0866885686
มีเจ้าของรถ จำนวน 7 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 1 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ผึ้งพาณิชย์ 7 7
2 บริษัท หวินจี (ประเทศไทย) จำกัด 3 1
3 นายบุญเลิศ บำรุงราษฎร์ 2 2
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. กิจบำรุง 2 2
5 บริษัท เอส.เอ.สยามรีคัฟเวอร์รี่ จำกัด 1 0
6 นางสาวสุรีมาศ เมืองแมน 1 1
7 นายกิตติศักดิ์ เตียวสมบูรณ์กิจ 1 0
รวมทั้งสิ้น 17 13
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:56:08