ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ GPS 32 ราย ดังนี้
ลำดับ ผู้ให้บริการ จำนวนรถ ผู้ประกอบการ ส่งข้อมูลวันนี้
1 001 DTC บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 569 100 435
2 006 Xsense บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด 85 5 65
3 002 FORTH บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด 49 9 44
4 039 Cartrack บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 39 7 5
5 003 One link บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด 38 6 19
6 022 NavTECH บริษัท แนฟเท็ค จำกัด 34 3 30
7 007 Thaitracking บริษัท เดอะ ไวรเล็ซ อิโนเวชั่น จำกัด 31 4 16
8 036 TIS บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 29 2 12
9 048 EyeFleet บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด 28 3 25
10 015 MI บริษัท โมบายอินโนเวชั่น จำกัด 20 4 15
11 031 TYNS บริษัท ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด 17 6 13
12 010 taff บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 15 3 8
13 Kratos บริษัท คราทอส แทรคกิ้ง จำกัด 13 1 0
14 142 GGPS บริษัท การันตี จีพีเอส จำกัด 13 11 12
15 040 GPS URI บริษัท จีพีเอส ยูริ จำกัด 11 3 7
16 013 gpsiam ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอสไอแอม 11 8 8
17 079 WeGlobal บริษัท วี โกลเบิล จำกัด 10 2 7
18 004 Great Corner บริษัท เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ เทค จำกัด 10 2 7
19 120 SiamGPS บริษัท สยาม จีพีเอส จำกัด 7 2 4
20 043 GTS บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด 7 1 7
21 005 MappointAsia บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7 2 1
22 088 TBG บริษัท ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป จำกัด 5 1 2
23 104 AVT บริษัท เอวีที (ประเทศไทย) จำกัด 4 2 4
24 019 MONOGPS บริษัท โมโนจีพีเอส จำกัด 4 2 2
25 017 TOD บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด 3 2 0
26 025 THAI GPS บริษัท ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 3 2 3
27 028 Mymove บริษัท มายมูฟ เทคโนโลยี จำกัด 2 2 1
28 GPS CONNECTION บริษัท จี.พี.เอส. คอนเนคชั่นส์ จำกัด 1 1 0
29 042 GPS TECH บริษัท จีพีเอส เทค จำกัด 1 1 0
30 Thai Star บริษัท จีพีเอส ไทยสตาร์ จำกัด 1 1 0
31 360TRACKING บริษัท เอสเอสยู แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด 1 1 0
32 046 TST บริษัท เทรนด์สปอตเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 1 1 1
รวมทั้งสิ้น 1069 186 753
ข้อมูล ณ วันที่ 18/8/2562 12:03:54