ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ GPS 49 ราย ดังนี้
ลำดับ ผู้ให้บริการ จำนวนรถ ผู้ประกอบการ ส่งข้อมูลวันนี้ %
1 001 DTC บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 772 142 572 74.09
2 006 Xsense บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด 114 26 65 57.02
3 039 Cartrack บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 92 21 28 30.43
4 002 FORTH บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด 85 19 65 76.47
5 013 gpsiam ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอสไอแอม 81 36 55 67.90
6 120 SiamGPS บริษัท สยาม จีพีเอส จำกัด 78 42 56 71.79
7 003 One link บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด 64 11 34 53.13
8 036 TIS บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 54 5 32 59.26
9 142 GGPS บริษัท การันตี จีพีเอส จำกัด 47 27 23 48.94
10 025 THAI GPS บริษัท ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 45 15 31 68.89
11 005 MappointAsia บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 44 9 16 36.36
12 031 TYNS บริษัท ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด 36 11 15 41.67
13 048 EyeFleet บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด 35 3 18 51.43
14 022 NavTECH บริษัท แนฟเท็ค จำกัด 34 6 30 88.24
15 024 BKG บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จำกัด 33 10 28 84.85
16 007 Thaitracking บริษัท เดอะ ไวรเล็ซ อิโนเวชั่น จำกัด 28 5 13 46.43
17 004 Great Corner บริษัท เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ เทค จำกัด 28 6 11 39.29
18 008 Kratos บริษัท คราทอส แทรคกิ้ง จำกัด 25 3 14 56.00
19 015 MI บริษัท โมบายอินโนเวชั่น จำกัด 24 5 15 62.50
20 010 taff บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 18 4 9 50.00
21 075 NorthStar บริษัท นอร์ทสตาร์อินเตอร์เทค จํากัด 18 2 17 94.44
22 017 TOD บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด 17 8 17 100.00
23 040 GPS URI บริษัท จีพีเอส ยูริ จำกัด 17 4 15 88.24
24 047 Genius GPS บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด 16 6 11 68.75
25 079 WeGlobal บริษัท วี โกลเบิล จำกัด 15 6 7 46.67
26 088 TBG บริษัท ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป จำกัด 15 1 15 100.00
27 167 Fasttrackgps บริษัท ฟาสท์แทรค จีพีเอส จำกัด 12 2 12 100.00
28 011 GPS ASIA บริษัท จีพีเอส เอเชีย จำกัด 10 5 7 70.00
29 033 Thai Star บริษัท จีพีเอส ไทยสตาร์ จำกัด 10 6 8 80.00
30 046 TST บริษัท เทรนด์สปอตเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 9 3 6 66.67
31 042 GPS TECH บริษัท จีพีเอส เทค จำกัด 8 5 1 12.50
32 014 CHYSOFT บริษัท ชายซอฟท์ จำกัด 7 1 7 100.00
33 091 ALM บริษัท เอแอลเอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 6 1 3 50.00
34 019 MONOGPS บริษัท โมโนจีพีเอส จำกัด 6 4 2 33.33
35 012 ATS บริษัท แอดวานซ์แทรคกิ้งโซลูชั่นส์ จำกัด 5 4 0 0.00
36 115 iServe บริษัท ไอเซิร์ฟ ซิสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด 4 1 4 100.00
37 UNIVERSE บริษัท ยูนิเวอร์ส โซลูชั่น จำกัด จำกัด 4 2 0 0.00
38 APL บริษัท อาร์ท พาวเวอร์ ลิงก์ จำกัด 3 2 0 0.00
39 360TRACKING บริษัท เอสเอสยู แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด 3 2 0 0.00
40 055 NEXGEN บริษัท เน็กซ์เจ้น โมบาย จำกัด 3 1 3 100.00
41 GPS CONNECTION บริษัท จี.พี.เอส. คอนเนคชั่นส์ จำกัด 2 2 0 0.00
42 104 AVT บริษัท เอวีที (ประเทศไทย) จำกัด 2 1 1 50.00
43 028 Mymove บริษัท มายมูฟ เทคโนโลยี จำกัด 2 2 0 0.00
44 WAYLAR บริษัท เวลาร์ เทค จำกัด 1 1 0 0.00
45 ASIA บริษัท เอเชีย โกลบอล แทรคกิ้ง จำกัด 1 1 0 0.00
46 GIS บริษัท จีไอเอส จำกัด 1 1 0 0.00
47 Oriscom บริษัท ออริสคอม จำกัด 1 1 0 0.00
48 029 ABS บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด 1 1 1 100.00
49 JSIAM บริษัท เจ.สยาม.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดJSIAM 1 1 0 0.00
รวมทั้งสิ้น 1937 453 1267 65.41
ข้อมูล ณ วันที่ 23/2/2563 11:52:07