ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ GPS 40 ราย ดังนี้
ลำดับ ผู้ให้บริการ จำนวนรถ ผู้ประกอบการ ส่งข้อมูลวันนี้ %
1 001 DTC บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 687 125 432 62.88
2 006 Xsense บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด 108 24 72 66.67
3 002 FORTH บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด 65 12 53 81.54
4 120 SiamGPS บริษัท สยาม จีพีเอส จำกัด 63 27 51 80.95
5 039 Cartrack บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 61 14 23 37.70
6 013 gpsiam ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอสไอแอม 50 21 34 68.00
7 003 One link บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด 49 8 9 18.37
8 007 Thaitracking บริษัท เดอะ ไวรเล็ซ อิโนเวชั่น จำกัด 44 5 30 68.18
9 048 EyeFleet บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด 43 3 30 69.77
10 022 NavTECH บริษัท แนฟเท็ค จำกัด 38 6 31 81.58
11 025 THAI GPS บริษัท ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 37 12 27 72.97
12 142 GGPS บริษัท การันตี จีพีเอส จำกัด 36 26 25 69.44
13 036 TIS บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 36 4 28 77.78
14 024 BKG บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จำกัด 33 10 28 84.85
15 031 TYNS บริษัท ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด 29 11 13 44.83
16 004 Great Corner บริษัท เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ เทค จำกัด 25 6 11 44.00
17 008 Kratos บริษัท คราทอส แทรคกิ้ง จำกัด 24 3 15 62.50
18 005 MappointAsia บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 24 6 13 54.17
19 015 MI บริษัท โมบายอินโนเวชั่น จำกัด 24 5 19 79.17
20 010 taff บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 19 5 8 42.11
21 088 TBG บริษัท ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป จำกัด 15 1 13 86.67
22 075 NorthStar บริษัท นอร์ทสตาร์อินเตอร์เทค จํากัด 15 1 15 100.00
23 040 GPS URI บริษัท จีพีเอส ยูริ จำกัด 12 4 11 91.67
24 Fasttrackgps บริษัท ฟาสท์แทรค จีพีเอส จำกัด 12 2 0 0.00
25 079 WeGlobal บริษัท วี โกลเบิล จำกัด 11 3 7 63.64
26 017 TOD บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด 10 5 8 80.00
27 043 GTS บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด 10 2 7 70.00
28 046 TST บริษัท เทรนด์สปอตเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 9 3 6 66.67
29 033 Thai Star บริษัท จีพีเอส ไทยสตาร์ จำกัด 4 4 2 50.00
30 iServe บริษัท ไอเซิร์ฟ ซิสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด 4 1 0 0.00
31 019 MONOGPS บริษัท โมโนจีพีเอส จำกัด 4 2 2 50.00
32 011 GPS ASIA บริษัท จีพีเอส เอเชีย จำกัด 3 2 3 100.00
33 104 AVT บริษัท เอวีที (ประเทศไทย) จำกัด 2 1 2 100.00
34 028 Mymove บริษัท มายมูฟ เทคโนโลยี จำกัด 2 2 0 0.00
35 042 GPS TECH บริษัท จีพีเอส เทค จำกัด 2 2 0 0.00
36 WAYLAR บริษัท เวลาร์ เทค จำกัด 1 1 0 0.00
37 ASIA บริษัท เอเชีย โกลบอล แทรคกิ้ง จำกัด 1 1 0 0.00
38 Genius GPS บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด 1 1 0 0.00
39 360TRACKING บริษัท เอสเอสยู แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด 1 1 0 0.00
40 029 ABS บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด 1 1 1 100.00
รวมทั้งสิ้น 1615 352 1029 63.72
ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2562 21:03:07