ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ GPS 55 ราย ดังนี้
ลำดับ ผู้ให้บริการ จำนวนรถ ผู้ประกอบการ ส่งข้อมูลวันนี้ %
1 001 DTC บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 951 173 604 63.51
2 039 Cartrack บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 146 43 77 52.74
3 006 Xsense บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด 127 34 56 44.09
4 002 FORTH บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด 108 26 79 73.15
5 003 One link บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด 104 22 47 45.19
6 013 gpsiam ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอสไอแอม 102 43 69 67.65
7 120 SiamGPS บริษัท สยาม จีพีเอส จำกัด 93 48 59 63.44
8 025 THAI GPS บริษัท ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 70 35 33 47.14
9 005 MappointAsia บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 62 13 20 32.26
10 036 TIS บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 62 8 40 64.52
11 142 GGPS บริษัท การันตี จีพีเอส จำกัด 61 33 52 85.25
12 022 NavTECH บริษัท แนฟเท็ค จำกัด 54 6 35 64.81
13 031 TYNS บริษัท ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด 48 17 15 31.25
14 048 EyeFleet บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด 46 7 17 36.96
15 017 TOD บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด 41 16 31 75.61
16 010 taff บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 39 13 22 56.41
17 004 Great Corner บริษัท เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ เทค จำกัด 36 9 4 11.11
18 024 BKG บริษัท บางกอกไกด์ เทคโนโลยี (1986) จำกัด 35 11 28 80.00
19 007 Thaitracking บริษัท เดอะ ไวรเล็ซ อิโนเวชั่น จำกัด 33 8 22 66.67
20 040 GPS URI บริษัท จีพีเอส ยูริ จำกัด 31 7 15 48.39
21 015 MI บริษัท โมบายอินโนเวชั่น จำกัด 26 6 19 73.08
22 008 Kratos บริษัท คราทอส แทรคกิ้ง จำกัด 25 3 12 48.00
23 167 Fasttrackgps บริษัท ฟาสท์แทรค จีพีเอส จำกัด 24 6 14 58.33
24 047 Genius GPS บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด 22 8 16 72.73
25 075 NorthStar บริษัท นอร์ทสตาร์อินเตอร์เทค จํากัด 18 2 16 88.89
26 067 ANDAMAN บริษัท อันดามัน แทร็คกิ้ง จำกัด 17 7 13 76.47
27 079 WeGlobal บริษัท วี โกลเบิล จำกัด 16 6 7 43.75
28 088 TBG บริษัท ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป จำกัด 15 1 14 93.33
29 060 wgtgps ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวิดล์ จีพีเอส แทรคเกอร์ 15 7 0 0.00
30 035 JSIAM บริษัท เจ.สยาม.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13 5 11 84.62
31 042 GPS TECH บริษัท จีพีเอส เทค จำกัด 13 8 8 61.54
32 046 TST บริษัท เทรนด์สปอตเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 13 4 6 46.15
33 011 GPS ASIA บริษัท จีพีเอส เอเชีย จำกัด 12 6 6 50.00
34 033 Thai Star บริษัท จีพีเอส ไทยสตาร์ จำกัด 11 7 8 72.73
35 077 GIS บริษัท จีไอเอส จำกัด 9 2 0 0.00
36 115 iServe บริษัท ไอเซิร์ฟ ซิสเต็มส์ เซอร์วิส จำกัด 8 4 5 62.50
37 019 MONOGPS บริษัท โมโนจีพีเอส จำกัด 8 7 6 75.00
38 014 CHYSOFT บริษัท ชายซอฟท์ จำกัด 7 1 7 100.00
39 012 ATS บริษัท แอดวานซ์แทรคกิ้งโซลูชั่นส์ จำกัด 7 5 7 100.00
40 ASIA บริษัท เอเชีย โกลบอล แทรคกิ้ง จำกัด 6 4 5 83.33
41 043 Distar บริษัท ไดสตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 6 4 6 100.00
42 029 ABS บริษัท แอ็บโซลูท โซลูชั่น จำกัด 6 2 5 83.33
43 091 ALM บริษัท เอแอลเอ็ม คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 6 1 5 83.33
44 GPS CONNECTION บริษัท จี.พี.เอส. คอนเนคชั่นส์ จำกัด 5 4 0 0.00
45 104 AVT บริษัท เอวีที (ประเทศไทย) จำกัด 5 4 2 40.00
46 360TRACKING บริษัท เอสเอสยู แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด 4 2 0 0.00
47 132 APL บริษัท อาร์ท พาวเวอร์ ลิงก์ จำกัด 3 2 2 66.67
48 Oriscom บริษัท ออริสคอม จำกัด 3 3 0 0.00
49 055 NEXGEN บริษัท เน็กซ์เจ้น โมบาย จำกัด 3 1 2 66.67
50 086 UNIVERSE บริษัท ยูนิเวอร์ส โซลูชั่น จำกัด 3 1 3 100.00
51 028 Mymove บริษัท มายมูฟ เทคโนโลยี จำกัด 2 2 0 0.00
52 PWM บริษัท พี ดับเบิลยู เอ็ม โซลูชั่นส์ จำกัด 1 1 0 0.00
53 TPIT บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด 1 1 0 0.00
54 WAYLAR บริษัท เวลาร์ เทค จำกัด 1 1 0 0.00
55 biowatch บริษัท ไบโอวอช(ไทยแลนด์) จำกัด 1 1 0 0.00
รวมทั้งสิ้น 2584 641 1530 59.21
ข้อมูล ณ วันที่ 22/9/2563 11:35:11