ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ GPS 29 ราย ดังนี้
ลำดับ ผู้ให้บริการ จำนวนรถ ผู้ประกอบการ ส่งข้อมูลวันนี้
1 001 DTC บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 495 90 396
2 006 Xsense บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด 87 4 63
3 022 NavTECH บริษัท แนฟเท็ค จำกัด 46 3 25
4 002 FORTH บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด 40 7 36
5 003 One link บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด 38 6 28
6 039 Cartrack บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 30 3 0
7 007 Thaitracking บริษัท เดอะ ไวรเล็ซ อิโนเวชั่น จำกัด 29 4 20
8 036 TIS บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 29 2 11
9 048 EyeFleet บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด 22 2 17
10 010 taff บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 18 3 10
11 015 MI บริษัท โมบายอินโนเวชั่น จำกัด 18 4 9
12 031 TYNS บริษัท ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด 14 4 13
13 142 GGPS บริษัท การันตี จีพีเอส จำกัด 12 10 11
14 040 GPS URI บริษัท จีพีเอส ยูริ จำกัด 11 3 7
15 013 gpsiam ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีพีเอสไอแอม 11 8 8
16 079 WeGlobal บริษัท วี โกลเบิล จำกัด 10 2 7
17 004 Great Corner บริษัท เกรท คอรเนอร์ อินเว้นท์ เทค จำกัด 10 2 1
18 120 SiamGPS บริษัท สยาม จีพีเอส จำกัด 7 2 2
19 043 GTS บริษัท จีเนียส แทร็ค ซิสเท็ม จำกัด 7 1 7
20 088 TBG บริษัท ทิพพรัฐ บิสสิเนส กรุ๊ป จำกัด 5 1 1
21 Mymove บริษัท มายมูฟ เทคโนโลยี จำกัด 4 2 0
22 017 TOD บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จำกัด 3 2 2
23 AVT บริษัท เอวีที (ประเทศไทย) จำกัด 2 1 0
24 025 THAI GPS บริษัท ไทยจีพีเอส แทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 2 1 2
25 019 MONOGPS บริษัท โมโนจีพีเอส จำกัด 2 1 2
26 005 MappointAsia บริษัท แมพพ้อยท์เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2 1 1
27 GPS CONNECTION บริษัท จี.พี.เอส. คอนเนคชั่นส์ จำกัด 1 1 0
28 042 GPS TECH บริษัท จีพีเอส เทค จำกัด 1 1 0
29 TST บริษัท เทรนด์สปอตเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 1 1 0
รวมทั้งสิ้น 957 162 679
ข้อมูล ณ วันที่ 21/4/2562 9:41:48