กรณีไม่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านคลิกที่นี้ -->สมัครใช้บริการสำหรับผู้ประกอบการโรงงาน

- คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ

หมายเหตุ สามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับระบบอื่นๆ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว)